Rækken

Rækkehusene på Trørød Kollegiet er placeret på rækker. Hver anden række har to huse, og hver anden række igen har tre huse. Kollegiet består af otte rækker i alt.

En række kan sammenlignes lidt med et køkken på andre kollegier. Mange har et rigtig godt sammenhold med de øvrige beboere på deres række, og der afholdes arrangementer individuelt for de forskellige rækker, for eksempel madklub, spilaften, fælles projekter, TDC. Hver række har sin egen facebook gruppe som ofte bruges til at arrangere disse aktiviteter.

Hver række har en rækkerepræsentant som blandt andet byder nye beboere velkommen, sørger for et hyggeligt socialt liv på rækken og er et bindeled mellem rækkens beboere og beboerrådet. Rækkerepræsentanten kan også agere som mægler hvis der opstår uenigheder mellem naboer. Rækkerepræsentanten er ansvarlig for at der bliver afholdt rækkemøde mindst 4 gange årligt, samt rækkehavedag mindst 2 gange årligt. De forskellige rækkerepræsentanter kan ses på kontakt siden.

Rækkemøder er en mulighed for beboerne for at få indflydelse på deres kollegie. Her informeres om hvad der sker på beboermøderne, og arrangeres sociale arrangementer på rækken. Det er også beboernes mulighed for at give forslag til rækkerepræsentanten som denne kan tage med videre til beboerrådet. Det er selvfølgelig helt frivilligt at deltage ved disse møder, men det kan klart anbefales, ikke kun på grund af informationen, men også fordi det er hyggeligt at mødes med sine naboer.

Rækkehavedag er en fælles arbejdsdag for rækkens beboere. Her ordnes forskellige praktiske ting relateret til rækken i fællesskab. Grunden til at disse dage eksisterer er at huslejen dermed kan holdes nede, hvis nogle opgaver varetages af beboerne selv. Sådanne opgaver kan for eksempel være at rense tagrender, oprydning og rengøring af skure eller lugning af fælles arealer.