Udvalg

Alle udvalg på kollegiet er styret af frivillige beboere, som ønsker at deltage i og støtte driften af kollegiet. Ønsker du at kontakte et udvalg kan du se mere her.

Beboerrådet

Beboerrådet er bindeledet mellem kollegiets bestyrelse og kollegiets beboer. Her har beboerne mulighed for at få indflydelse på kollegiets drift og udvikling. Beboerrådets medlemmer vælges på generalforsamlingen, som afholdes to gange om året. Konkrete beboerråds opgaver indebærer:

 • Drøfter driften af kollegiet, fx arrangering af kollegiehavedagen
 • Vedtager regler og bevillinger til indkøb af ting til glæde for kollegiet
 • Behandler eventuelle klager fra beboerne
 • Planlægger og administrer forbedringer af kollegiet, fx som en ny legeplads

Beboerrådet afholder beboerrådsmøde to gange om måneden, hvor diverse sager på Trørød Kollegiet drøftes. Disse møder er åbne for alle beboere, som kunne have lyst til at deltage. Det første møde, der som udgangspunkt afholdes i første uge af en måded, har følgende løse dagsorden:

 • Beboerindslag (15 min.), hvor beboerne kan komme med forslag.
 • Inspektørkontakt (5 min.), hvor inspektøren kommer med forslag.
 • Rækkeformand (10 min.), hvor rækkerne kommer med forslag.
 • Beboerråd (30 min.), hvor beboerrådet drøfter diverse sager.

Det andet møde, der som udgangspunkt afholdes to uger efter det første møde i en måned, har følgende løse dagsorden:

 • Inspektørkontakt (5 min.), hvor inspektøren kommer med forslag.
 • Udvalgsberetninger (25 min.), hvor kollegiets udvalg beretter.
 • Beboerråd (30 min.), hvor beboerrådet drøfter diverse sager.

Efer hvert af møderne sidder beboerrådet og drøfter diverse lukkede punkter, som skal behandles. På dette tidspunkt sendes alle beboere bortset fra beboerrådet bort fra mødet, medmindre man som enkeltperson er blevet inviteret til at deltage i denne del til en samtale. Bemærk ligeledes, at enhver beboer kan skrive til os på beboerrådets e-mail (raadet.tkol@gmail.com), hvis de ønsker at få et punkt på vores dagsorden, hvorefter det vil blive behandlet som et beboerindslag. Endelig står beboerrådet for ansættelse af sekretær, centerleder og rengøringshjælp til Centerbygningen.

Netgruppen

I netgruppen varetages kollegiets internet, online identitet samt overvågning. Konkrete arbejdsopgaver indebærer:

 • Vedligeholdelse af netværksudstyr
 • Hjælpe beboere, som har problemer med internettet
 • Slå ned overfor misbrug af internettet
 • Vedligeholde kollegiets hjemmeside

Netgruppen vil i løbet af 2018/2019 arbejde på at få lagt fiber ned på hele kollegiet.

Aktivitetsforeningen

Aktivitetsforeningen står for de forskellige sociale arrangementer og aktiviteter, der foregår på kollegiet, såsom den årlige sommerfest, fastelavn, Halloween og julehygge.

Barudvalget

Baren på kollegiet er et af samlingspunkterne, som giver beboerne mulighed for at nyde en øl eller drink i selskab med naboen eller andre friske kollegianere. Tag de nye i rækken med ned, og lær dem at kende – her er der mulighed for at få en fed aften med dine venner til studievenlige priser. Barens åbningstider findes i kalenderen og de søger altid efter nye bartendere. Er du interesseret i at være bartender, kontakt da aktivitetsudvalget.