Fællesskab

Alle udvalg på kollegiet er styret af frivillige beboere, som ønsker at deltage i og støtte driften af kollegiet. Ønsker du at kontakte et udvalg kan du se mere her.

Beboerrådet

Beboerrådet er bindeledet mellem kollegiets bestyrelse og kollegiets beboer. Her har beboerne mulighed for at få indflydelse på kollegiets drift og udvikling. Beboerrådets medlemmer vælges på generalforsamlingen, som afholdes to gange om året. Konkrete beboerråds opgaver indebærer:

  • Drøfter driften af kollegiet, fx arrangering af kollegiehavedagen
  • Vedtager regler og bevillinger til indkøb af ting til glæde for kollegiet
  • Behandler eventuelle klager fra beboerne
  • Planlægger og administrer forbedringer af kollegiet, fx som en ny legeplads

Beboerrådet afholder beboerrådsmøde mindst hver tredje måned, hvor diverse sager på Trørød Kollegiet drøftes. Disse møder er åbne for alle beboere, som kunne have lyst til at deltage.

Efter hvert af møderne sidder beboerrådet og drøfter diverse lukkede punkter, som skal behandles. På dette tidspunkt sendes alle beboere bortset fra beboerrådet bort fra mødet, medmindre man som enkeltperson er blevet inviteret til at deltage i denne del til en samtale. Bemærk ligeledes, at enhver beboer kan skrive til os på beboerrådets e-mail (raadet@tkol.dk), hvis de ønsker at få et punkt på vores dagsorden, hvorefter det vil blive behandlet som et beboerindslag. Endelig står beboerrådet for ansættelse af sekretær, centerleder og rengøringshjælp til Centerbygningen.

Webgruppen

Webgruppen varetager kollegiets hjemmeside og kollegiets online identitet.

Aktivitetsforeningen

Aktivitetsforeningen står for de forskellige sociale arrangementer og aktiviteter, der foregår på kollegiet, såsom den årlige sommerfest, fastelavn, Halloween og julehygge.

Barudvalget

Baren på kollegiet er et af samlingspunkterne, som giver beboerne mulighed for at nyde en øl eller drink i selskab med naboen eller andre friske kollegianere. Tag de nye i rækken med ned, og lær dem at kende – her er der mulighed for at få en fed aften med dine venner til studievenlige priser. Barens åbningstider findes i kalenderen og de søger altid efter nye bartendere. Er du interesseret i at være bartender, kontakt da aktivitetsudvalget.

Rækkerne

Rækkehusene på Trørød Kollegiet er placeret på rækker. Hver anden række har to huse, og hver anden række igen har tre huse. Kollegiet består af otte rækker i alt.

En række kan sammenlignes lidt med et køkken på andre kollegier. Mange har et rigtig godt sammenhold med de øvrige beboere på deres række, og der afholdes arrangementer individuelt for de forskellige rækker, for eksempel madklub, spilaften, fælles projekter, TDC. Hver række har sin egen facebook gruppe som ofte bruges til at arrangere disse aktiviteter.

Hver række har en rækkerepræsentant som blandt andet byder nye beboere velkommen, sørger for et hyggeligt socialt liv på rækken og er et bindeled mellem rækkens beboere og beboerrådet. Rækkerepræsentanten kan også agere som mægler hvis der opstår uenigheder mellem naboer. Rækkerepræsentanten er ansvarlig for at der bliver afholdt rækkemøde mindst 4 gange årligt, samt rækkehavedag mindst 2 gange årligt. De forskellige rækkerepræsentanter kan ses på kontakt siden.

Rækkemøder er en mulighed for beboerne for at få indflydelse på deres kollegie. Her informeres om hvad der sker på beboermøderne, og arrangeres sociale arrangementer på rækken. Det er også beboernes mulighed for at give forslag til rækkerepræsentanten som denne kan tage med videre til beboerrådet. Det er selvfølgelig helt frivilligt at deltage ved disse møder, men det kan klart anbefales, ikke kun på grund af informationen, men også fordi det er hyggeligt at mødes med sine naboer.

Rækkehavedag er en fælles arbejdsdag for rækkens beboere. Her ordnes forskellige praktiske ting relateret til rækken i fællesskab. Grunden til at disse dage eksisterer er at huslejen dermed kan holdes nede, hvis nogle opgaver varetages af beboerne selv. Sådanne opgaver kan for eksempel være at rense tagrender, oprydning og rengøring af skure eller lugning af fælles arealer.