Stillinger på Trørød Kollegiet

Alle ansættelser på kollegiet har en varighed på ét år med mulighed for genansættelse.

Rengøring af Centerbygningen

Der ansættes én person til rengøring af Centerbygningen 12 timer om måneden. Der udføres en ugentlig rengøring af 2 timer, og en månedlig rengøring af 4 timer.

Centerlederen

Der ansættes én person til at bestyre centerbygning 18 timer om måneden. Centerlederen er pålagt at have træffetid mindst to gange om ugen af en times varighed, svarende til 8 timer om måneden. De overskydende timer anvendes på andre områder. Centerlederen står for at administrere reserveringer og udlejning af Centerbygningen. Centerlederen skal deltage i hvert beboerrådsmøde, og får tildelt en mail, hvorpå han/hun kan kontaktes.

Sekretær

Der ansættes én person til at udføre sekretærarbejde for beboerrådet på 8 timer om måneden. Sekretæren skal deltage i alle beboerrådsmøder og generalforsamlinger, hvor det er sekretærens ansvar at skrive referat. Er der løbesedler fra beboerrådet bliver disse omdelt af sekretæren. Ydermere administrerer sekretæren også kalenderen på Trørød Kollegiet og får tildelt en mail, hvorpå han/hun kan kontaktes.