Kollegiearbejdsdage

Havedagene

På kollegiet afholdes to typer af havedage: Kollegiehavedagen og Rækkehavedagen. Havedagene har til formål at nedsætte beboernes husleje ved at beboerne selv udfører generel vedligeholdelse af de grønne områder på kollegiet.

  • Kollegiehavedagene foregår halvårligt og arrangeres af beboerrådet, som også sørger for frokost til de deltagende beboere.
  • Rækkehavedagene foregår ligeledes halvårligt og arrangeres af rækken selv og her bliver der givet penge til forplejning.

Andre arbejdsdage

Hvert udvalg har egne arbejdsdage, og da de består af frivillig arbejdskraft søger de ofte ekstra hjælp til større arrangementer, såsom sommerfest, der arrangeres af aktivitetsgruppen.