Nødstilfælde

Brand/Indbrud
Ved akut alvorlig sygdom, ulykker og livstruende situationer skal du ringe 1-1-2.
1-1-4 er det direkte servicenummer til politiet i hele landet. Du kan ringe 114, hvis din henvendelse ikke er akut.

Rotter
Hvis du ser en eller flere rotter så skal du tage fat direkte i kommunen, de reagere meget hurtigt på det. Dette kan gøres på borger.dk.

Strøm
Ved mangel af strøm kan du gå igennem denne checkliste selv.
Hvis alt dette ikke hjælper, kontakt inspektøren/centerlederen for rekv. af håndværker.

Vandskade
Kontakt inspektøren/centerlederen for rekv. af håndværker.

Dyrelæge

Der er en dyrelæge på Trørødvej 58, den ligger 50m før Superbrugsen.
Deres kontaktinfo:
Telefon: 38414040
Mail: info@troroddyreklinik.dk

Ved akut behov for dyre-lægehjælp henviser de til Karlslunde dyrehospital
Telefon: 46151525

Net
Ved mangel af internet kontaktes netgruppen på Maksym på mail eller hele Netgruppen direkte her

Udelåst
Hvis man er udelåst kontaktes centerlederen eller rådsformand/næstformand.

 

NB. Kontakt til håndværker uden om inspektøren hæfter den individuelle bolig selv for.