Renovering af Trørød Kollegiet

Klik her for at tilføje et forslag til Bygge-Udvalget

Trørød Kollegiet står foran en større renovering og modernisering.

Formålet med renoveringen er at energioptimere og modernisere boligerne, og vi vil derfor forsøge at få så mange af nedenstående punkter med i renoveringen, som muligt:

UDVENDIG RENOVERING:

  • Tag
  • Facader
  • Vinduer
  • Belægninger
  • Installation i terræn

INDVENDIG RENOVERING:

  • Gulve
  • Badeværelser
  • Køkkener
  • Varmepumper, vand- og varmerør

Byggeudvalg

Der er etableret et byggeudvalg, som består af bestyrelsesformanden for Trørød Kollegiet og to medlemmer af Beboerrådet. Derudover deltager også medarbejdere fra Polyteknisk Kollegieselskab og en byggeprojektleder fra Boligkontoret Danmark.

Tidsplan for renoveringen

INDLEDENDE PLANLÆGNINGSFASE
Vi er på nuværende tidspunkt i den indledende planlægningsfase, hvor vi har etableret byggeudvalget.

Herudover er der indgået kontrakt med en bygherrerådgiver – Rådgiverfirmaet Klaus Nielsen A/S v. Flemming Hagen – som skal bistå kollegiet med en række forundersøgelser og med at udbyde opgaven, så vi kan finde den entreprenør, der skal udføre renoveringen.

Når vi har indgået aftale med en entreprenør om udførelsen af arbejdet, ved vi mere om, hvornår arbejdet forventes at starte op. Vores håb og bedste bud er, at renoveringsarbejdet kan begynde i 2022, og at det vil være færdigt i 2024. Alt dette afhænger dog af processen omkring udbud og indgåelse af kontrakt med en entreprenør på sagen.

Information om renoveringen

I vil løbende kunne finde information om renoveringsprojektet på denne side og på facebooksiden Trørød Kollegiet.

Når vi når længere hen i processen, vil I blive inviteret til informationsmøde om renoveringen. I vil modtage invitationen fra Polyteknisk KollegieSelskab på jeres mail, ligesom I vil kunne finde invitationen her på siden og delt i Trørød Kollegiets facebookgruppe.

Byggeudvalget, Polyteknisk KollegieSelskab og Boligkontoret Danmark vil desuden udgive et Byggenyt med alle relevante informationer en gang om måneden (dog ikke i juli og august pga. sommerferie), eller når der er relevante oplysninger om sagen. I kan finde alle udgivne Byggenyt herunder.

BYGGENYT
Læs de nyhedsbreve, der er udgivet om renoveringen, herunder:

FAQ
Der vil blive oprettet en FAQ med spørgsmål og svar om renoveringen inden for nærmere fremtid under dette punkt.

HENVENDELSER OM RENOVERINGEN
Har I spørgsmål til renoveringen, er I velkomne til at rette henvendelse til Polyteknisk KollegieSelskab på mail pks@pks.dk (skriv venligst i emnefeltet “TØK Byggesag”).