Påmindelse om Snerydning

I anledning af snevejret vil vi benytte lejligheden til at påminde beboerne om retningslinjerne for snerydning, som er at finde i kollegiets husorden:

“Fejning, oprydning og snerydning af gangveje i en bredde af mindst 1 meter foran og mellem husene påhviler de enkelte kollegianere. Snerydning skal ske inden kl. 7 og hurtigst muligt efter snefald indtil kl. 22.”

Kontakt eventuelt jeres rækkerepræsentant for nærmere information.

Det anbefales at salte med en blanding af salt og grus. Dette forefindes på containerpladsen.