Efterårets Generalforsamling

Efterårets generalforsamling blev afholdt torsdag d. 25. oktober 2018, og
vi takker beboerne for den øgede deltagelse!

Se referatet, som kan findes i arkivet, for detaljerne,
herunder beretninger, afstemninger samt drøftelser af aktuelle emner.