Supplerende Kollegiehavedag

Kære medkollegianere

Der afholdes en supplerende kollegiehavedag søndag d. 25. november fra
klokken 9. Vi forventer at være færdige klokken 13. Formålet er  primært at få samlet bladene sammen på parkeringspladserne.

Tilmelding er ikke nødvendig, men vi håber at se så mange som muligt,
da det er til gavn for os alle. Vi mødes ved Centerbygningen, hvor der vil blive serveret kage samt varme drikke.

Med venlig hilsen
Rådet

Dear fellow residents

A supplementary garden care day will be held Sunday the 25th of November from
9 a.m. We expect to finish by 1 p.m. The purpose will primarily be to gather the leaves
at the parking lots.

Registration is not necessary, but we hope to see as many as possible as
it will benefit us all. We’ll meet at the Centerbygning where cake and hot drinks will be Cake and hot drinks will be served.

Best regards
The council

 

Nyheden er ydermere uddelt som flyer i beboernes postkasse.